កាសែតដែលអាចបំបែកបាន

  • កាសែតវេចខ្ចប់ដែលអាចបំបែកបាន Cellophane Biodegradable Clear Packaging Tape

    កាសែតវេចខ្ចប់ដែលអាចបំបែកបាន Cellophane Biodegradable Clear Packaging Tape

    កាសែតដែលអាចបំបែកបានគឺខុសពីកាសែតប្លាស្ទិកប្រពៃណី។វាត្រូវបានផ្អែកលើខ្សែភាពយន្តសែលុយឡូស និងស្រោបដោយសារធាតុ adhesive ងាយជ្រាបទឹកដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុ emulsified ដោយ butyl acrylate និង rosin resin ដែលអាចមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន អាចកែច្នៃឡើងវិញបាន និងជីកំប៉ុស។ការប្រើប្រាស់កាសែតវេចខ្ចប់ដែលអាចបំប្លែងសារជាតិបានច្បាស់ Baokai នឹងមិនបំពុលបរិស្ថានទេ ព្រោះវាជាប្រភេទកាសែតដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានដោយមិនមានប្លាស្ទិក។